CZ
EN
HU
SK

Chci vědět více informací
Hlavní strana > Školení > EVO

Evolutionary Project Management

Kategorie: Projektový management
Nevyhovuje vám žádný z vypsaných termínů?
Navrhněte si vlastní.
Poptat
Evo: Evolutionary Project Management Tools.

Ako doručiť najvyššiu hodnotu zákazníkom čo najrýchlejšie a v rámci rozpočtu? “Úplný” agilný proces, pre serióznych vývojárov a seriózne organizácie.

Tento kurz je založený na knihe Toma Gilba „Competitive Engineering“ a jeho ďalších prácach.

Nestanete sa expertom, ale získate schopnosť vyhodnotiť techniku a naučiť sa niečo nové. Pre niektorých z našich najúspešnejších zákazníkov bol aj jediný deň dostatočný k úspešnému nasadeniu. Ste unavení z IT a z metód vývoja softvéru, ktoré zlyhávajú?

Chcete sa naučiť odskúšanú metódu, ktorá umožňuje dosiahnuť rýchle dodanie výstupov projektu? Hľadáte niečo vhodné pre malé a súčasne veľmi veľké projekty? Vhodné pre projekty s extrémnou požiadavkou na kvalitu? Pre „embedded” vývojové projekty? Vhodné pre systémové inžinierstvo a produktový vývoj. Hľadáte vhodný súbor nástrojov, aby ste mohli obaliť vývoj kódu technikou Scrum.
Čo je to Evolučný projektový manažment (Evo)?
 
V tomto kurze získate povedomie o výkonnej a odskúšanej technike pre riadenie projektov. Evo využíva rýchlu a častú spätnú väzbu, s následnými korekciami smerom k realite. V Evo sa nerobia včasné odhady o neznámych faktoroch. Metodika Evo je tak efektívna, že môže byť a bola využitá našimi klientmi k reštrukturalizácii existujúcich projektov v omeškaní, a umožnila ich dodanie skôr, než by to bolo možné urobiť ináč.
 
 • V kurze sa naučíte teóriu Evo, a tiež ako rozdeliť projekty na zmysluplné evolučné cykly s uceleným výstupom.
 • Ďalej sa naučíte, ako sa “evolúcia” odlišuje od jednoduchých inkrementálnych a iteratívnych analytických metód. Evo sa v priebehu vývoja sústavne učí a inteligentne mení, v závislosti na reálnych skúsenostiach a na týždňovej báze. Evo sa totálne zameriava na dodanie hodnoty (zlepšenie kvality, produktivity a nákladov) v každom jednotlivom kroku. A to je rozdiel oproti konvenčným agilným metódam, zameraným na dodanie kódu a funkcií.
 • Naučíte sa silné techniky ako rozdeliť cykly na dodávku hodnoty pre jednotlivých zadávateľov a dodávku kvality produktu. Získate skúsenosť, ako vybrať v Evo najefektívnejšie série postupných krokov, aby bol výsledok hodnotný a s čo najnižšími nákladmi.
 
 
Ďalej sa:
 
 • naučíte systematickú metódu pre plánovanie akéhokoľvek projektu, ktorý sa zameriava viac na zákazníka a výsledky, než na technickú stavbu podrobností,
 • naučíte, ako kvantifikovať desať najkritickejších projektových cieľov pre zvýšenie hodnoty, na jedinej stránke a za jeden deň,
 • naučíte sa, ako identifikovať a vyhodnotiť dizajn (architektúra, stratégia, riešenie) podľa ich vyčíslenej hodnoty,
 • naučíte sa 18 konkrétnych taktík pre dekompozíciu veľkých projektových fáz a architektúry na menšie postupné kroky. A ako zhrnutie princípov - Jednotková metóda 111111,
 • naučíte sa, ako využiť skutočnosti zistené pri včasnej implementácii k úpravám projektu tak, aby spĺňal skutočné kritériá úspešnosti. Dynamický číselný projektový manažment a dizajn,
 • naučíte sa, ako prioritizovať najhodnotnejšie kroky skôr v procese vývoja,
 • naučíte sa, ako vypočítať súčasnú prioritu, založenú na aktuálnom progrese voči požiadavkám,
 • získate množstvo skutočných case-studies, ktoré ukazujú pozoruhodný a zadokumentovaný výkon metódy v praxi,
 • budete schopní vrátiť sa do práce a získať svoj vlastný dôkaz, že technika Evo funguje dobre, a to veľmi rýchlo,
 • môžete si vybrať akúkoľvek podmnožinu týchto nástrojov, napr. kvantifikované požiadavky na hodnotu, súbežne spolu s Vašimi súčasnými metódami. Môžete sa rozvinúť do Evo.


Najzaujímavejšie prvky v kurze:
 
 • Aký je rozdiel medzi “Evo” a vodopádom, inkrementálnym prístupom, špirálovým prístupom, CMM, Scrumom, XP a inými metódami.
 • Zameranie sa na výsledok pre zákazníka, nie na “stavbu riešenia”.
 • Zameranie sa na niekoľko merateľných výsledkov pre zadávateľov.
 • 2% času ako prírastok rozpočtu – to je politika Evo pre plánovanie.
 • Špecifikácia plánov Evo.
 • Jednoduché plánovanie založené na 1 stránkových moduloch, a plánovanie v priebehu vývoja.
 • Jednotýždňová “štúdia realizovateľnosti” pre akýkoľvek projekt, predtým, než sa zaháji dodávka hodnoty v iteráciách.
 • Plánovanie pomocou pokročilých tabuliek dopadov: prepájajú biznis a záujmové strany s požiadavkami na IT číselne, modelujúc komplexné skutočnosti jednoduchou formou.
 • Využitie tabuliek dopadov pre riadenie postupných krokov dodávky hodnoty v priebehu projektu. Sledovanie viacerých hodnôt súčasne.
 
 •  
 • Umenie dekompozície: 18 princípov dekompozície návrhov, vztiahnuté k praktickým prípadom. Zjednodušená 111111 alebo Jednotková metóda.
 • Tri návody na politiku Evo: riadenie času, peňazí a výsledkov.
 • Plánovací jazyk PlanGuage: pre požiadavky, dizajn a projektové riadenie.
 • Predstavenie paralelných krokov: manažment súbežného kroku.
 • Nastavenie politiky manažmentu.


Prípadové štúdie pri používaní Evo:
 
 • Citácie od skúsených užívateľov Evo vo svete.
 • Prístup k prípadovým štúdiám jednoduchých Evo implementácií.
 • HP, Ericsson, Intel.
 • Malá spoločnosť, webový produkt (Confirmit).
 • Citigroup (Richard Smith): Úspech veľkých projektov.
 • Prípadová štúdia spoločnosti “Bring” (záchrana od zrúteného Scrumu).
 
Kto by sa mal zúčastniť?

Tento kurz je určený pre projektových lídrov, projektových manažérov, programových manažérov, architektov, konzultantov, kvalitárov a všetkých, ktorí skúšajú nové metódy, ktoré sú lepšie než jednoduchý agilný prístup, pre rýchlu a úspešnú dodávku projektu.

 
Obmedzenia
Evolučný projektový manažment nie je jednoduchá priamočiara metodika (napr. Urob A potom B potom C). Dá sa a mala by byť praktikovaná rôznymi spôsobmi v závislosti na mnohých faktoroch vrátane charakteru projektu a kultúry. Preto nevyučujeme jeden spôsob ako robiť “Evo”. Naopak, naučíme Vás základy, princípy, ukážeme naše skúsenosti, kľúče k rozdeleniu projektu na menšie kroky, a ukážeme príklady. Dáme Vám základy praktických techník a nástrojov ktoré budete potrebovať aby ste mohli pokračovať v učení sa umenia “Evo” (aj my sa stále učíme).


 
Tom Gilb – Autor knihy Competitive Engineering a "grandfather" iteračného softvérového vývoja

Tom je autor devíti knih a stovek článků. Jeho poslední kniha „Competitive Engineering“ je popisuje definování požadovaných záměrů. Jeho nápady na správu požadavků tvoří základ pro CMMI úroveň 4 (kvantifikace, jak ji původně vyvinulo IBM v roce 1980). Napsal také „Principles of Software Engineering Management“ (1988, v roce 2006 proběhlo 20. vydání), a „Software Inspection“ (1993, dnes 14. vydání). Obě knihy jsou skutečně knihy pro systémové inženýrství maskované jako software. Jeho poslední knihou je „'Competitive Engineering: A Handbook for Systems Engineering, Requirements Engineering, and Software Engineering Management Using Planguage”, vydanou nakladatelstvím Elsevier-Summer v roce 2005.

Tom je uznávaný jako zakladatel a hlavní tahoun několika technických disciplin, jako jsou “softwarové metriky”, a “evoluční projektový management”. Je také inovačním pionýrem v inspekcích a vynálezce plánovacího jazyka Planguage. Je přímo uznán jako ideový zdroj pro některé části agilních metod a extrémního programování (především inkrementální cykly). Tom a jeho syn Kai vyvinuli svou vlastní proces agilní inspekce a agilního evolučního projektového managementu, které se s úspěchem používají u jejich klientů.

Tom dále poskytuje bezplatná školení a konzultace po celém světě především rozvojovým krajinám (například Indie, Čína, Rusko), obranným organizacím (Velká Británie, USA, Norsko, NATO) a charitativním organizacím (Norská křesťanská pomoc a další). Jako učitel působil na desítkách univerzit včetně U. C. Berkeley, Stanford, Seattle University, London School of Economics, University of Oslo, Technical University of Trondheim, TU Munich, Tampere and Helsinki Technical Universities, University of San Luis Obisbo a The International Institute of Information Technology IIIT Bangalore.

 

Corporate edition

 • Možnost prodloužit splatnost faktur dle VOP až na 60 dnů.