CZ
EN
HU
SK

Chci vědět více informací
Hlavní strana > Blog > Agilia Conference – Innovation work meetup – Pozvánka

Agilia Conference – Innovation work meetup – Pozvánka

29. června 2017 / Michal Vallo

Už sedem rokov organizujeme konferenciu Agília, aby sme Vám pomohli do hĺbky porozumieť čo je Agile a profitovať z posledných trendov. V priebehu rokov sme experimentovali s rôznymi prístupmi k tomu, ako spraviť akciu atraktívnu a hodnotnú pre všetkých záujemcov o biznis Agile. Vidíme, že prišiel čas na radikálnu zmenu.

Dnes Vás pozývame pomôcť nám navrhnúť nový formát. Váš názor je dôležitý a poskytne nám ucelenejší pohľad pre ďalší rozvoj. Takže budeme môcť pripraviť akciu zaujímavejšiu, podmanivejšiu, zameranú na Vaše potreby a jednoducho hodnotnejšiu.

Spúšťame sériu tematických pracovných stretnutí a vítame Vás pri návrhárskom stole. Formou facilitovaných diskusií a brainstormingu vytvoríme nové nápady a perspektívy spoločne. S dobrým jedlom a výbornou kávou. Ponúkame niekoľko dátumov, miest, ranných a večerných časových slotov aby to vyhovovalo čo najväčšiemu počtu z Vás.

10.07. v Brne od 07:00 do 10:00 a od 17:00 do 20:00
25.07. v Brne od 17:00 do 20:00
26.07. v Bratislave od 07:00 do 10:00
26.07. v Žiline od 17:00 do 20:00
26.07. v Ostrave od 17:00 do 20:00
27.07. v Prahe od 07:00 do 10:00

Ak by ste sa radi zúčastnili, zaregistrujte sa tu pre Brno, Bratislava, Žilina, Ostrava, Praha.

For seven years already we organize Agilia Conference to help you understand Agile in depth and benefit from ultimate trends. Over years we have experimented with many approaches, how to make event attractive and valuable for all interested in business Agile. And we see, it is time for radical change.

Today we invite you to help us design a new format. Your opinion matter and
and provides us more comprehensive picture for further development. So we can prepare event more interesting, engaging, more focused on your needs and simply with more value.

We will run a series of thematic working meet-ups and welcome you to join the design table. Through facilitated discussion and brainstorming we will generate new ideas and perspectives together. With good food and excellent coffee. We offer couple of dates, locations, morning and evening time slots to make it convenient for as many of you as possible.

10.07. in Brno from 07:00 to 10:00 and from 17:00 to 20:00
25.07. in Brno from 17:00 to 20:00
26.07. in Bratislava from 07:00 to 10:00
26.07. in Žilina from 17:00 to 20:00
26.07. in Ostrava from 17:00 to 20:00
27.07. in Praha from 07:00 to 10:00

If you would like to participate, register here for Brno, Bratislava, Žilina, Ostrava, Praha.

Michal Vallo
Conference-chair

comments powered by Disqus