CZ
EN
HU
SK

Chci vědět více informací
Hlavní strana > Blog > Michal Vallo - Moje hodnoty

Michal Vallo - Moje hodnoty

10. února 2019 /
Už dlhšie premýšľam o tom, ako sa postaviť k neprehľadnej situácii, kde sa musím rozhodnúť ako postupovať, ak ma obchodný partner osloví k spolupráci. Niekedy je to jasná voľba, inokedy sú v pozadí možné nástrahy. Súčasne chcem nastaviť kompas, ktorým sa chcem riadiť, ak sa situácia skomplikuje a ktorý môžem ukázať aj partnerovi aby lepšie rozumel tomu čo robím a prečo. Sprehľadní to situáciu a zlepší dôveru. Preto som spísal svoje hodnoty, na ktoré ho môžem odkázať.
 
Handshake.png


MOJE HODNOTY
 
Chcem byť súčasťou väčšieho celku a pracovať na veciach, ktoré ovplyvnia bytie na roky až desaťročia dopredu. Snažím sa zohľadniť túto dlhodobosť vo svojich postupoch, konceptoch, návrhoch a cieľoch. Preto vyznávam tieto agilné hodnoty, ktorými sa riadim vo vzťahoch s obchodnými partnermi:
 
Dôvera:
Je základná a najcennejšia komodita vzťahu. Bez nej nevznikne žiadny výsledok. Je zárukou, že obidve strany prejavujú rešpekt k tej druhej, a spolupracujú tak, aby výstup spoločných aktivít bol čo najlepší. Ak dám slovo, môže sa naň druhá strana spoľahnúť. Dôvera sa nedá získať ani kúpiť, musí sa postupne vybudovať. Dá sa ľahko stratiť. Ak sa dôvera vytratí nepatričnou akciou jednej strany, už nikdy sa nevybuduje znova do pevnej a trvalej podoby. Moje pravidlo je 1x a dosť. Nie je druhá šanca. 
 
Znalosť a rozvoj:
Zaujímam sa a vzdelávam sa o veciach, aby som bol kompetentný robiť práce pre klienta. Znalosť a osobný rozvoj sú dôležité vlastnosti pre kvalitný výsledok, preto na nich sústavne pracujem. Prehľad a široká znalosť podporuje inovatívnosť riešení. Rozvoj očakávam aj od partnerov, ktorých v tomto smere ovplyvňujem a posúvam vpred, čím sa snažím prispieť k budovaniu dôvery.
 
Angažovanie sa:
Ak som na spoluprácu pristúpil, zaujíma ma a chcem, aby spoločný výsledok bol čo najlepší a aby sa dosiahlo konca. Urobím preto všetko, čo je v mojich silách a schopnostiach. Je to forma zmluvy postavená na vzájomnej dôvere.
 
Autenticita:
Som sám sebou. Mám svoje znalosti a skúsenosť. Nesnažím sa robiť veci tak, aby som sa niekomu za každú cenu zapáčil a tým získal benefit, alebo pre seba využil situáciu daného okamihu na úkor partnera. Chcem vytvoriť dlhodobú hodnotu. Nebojím sa navrhovať nepopulárne riešenia a požadovať zmeny, výsledky a dodržiavanie dohodnutých pravidiel. Spolupráca musí byť fér pre obidve strany, pretože to je mena, za ktorú sa získa dôvera. Preto sa snažím byť autentický aj v situáciách, kde na tom môžem stratiť. 
 
Etický princíp:
Dôvod, pre ktorý spolupráca vznikla nesmie vybočovať zo všeobecných etických princípov. Cieľom musí byť pomoc partnerom dosiahnuť hodnotu tak, aby okrem organizácie získali kolegovia a spolupracovníci, zákazníci, prostredie a ďalší stakeholderi. Je neprípustné, aby cieľom spolupráce bolo získať výhodu alebo podnikať cieleným poškodením niekoho iného, vyťažovaním rôznych (EU) dotácií, ponúkaním fiktívnych benefitov alebo aktivitami za hranou platného legálneho rámca.
 
 
comments powered by Disqus